ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Η περιοχή συνεργατών της Argo Change απευθύνεται μόνο σε Αντιπροσώπους του Ιδρύματος και δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζονται ένα μεγάλο μέρος των συναλλαγών τους.

Προσέξτε τις παρακάτω οδηγίες γιατί είναι σημαντικές για την ορθή λειτουργία του συστήματος και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που σας δίνει η περιοχή συνεργατών.