Θέσεις Εργασίας

Σας ευχαριστούμε που ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλη της ομάδας μας

Δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και γίνετε μέλος του πληρώματος της Argo!

Τεχνικός Δικτύων

Αντικείμενο απασχόλησης:
Ασφάλεια δικτύου
Απαιτούμενα προσόντα:
Γνώση δικτύων και Internet
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Επιθυμητά προσόντα:
Βασικές γνώσεις τοπολογίας δικτύων
Κατανόηση τραπεζικών εννοιών

Υποβολή Αίτησης

Android Developer

Αντικείμενο απασχόλησης:
Προγραμματισμός, ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού
Απαιτούμενα προσόντα:
Γνώση Object Oriented γλωσσών προγραμματισμού
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Επιθυμητά προσόντα:
Υλοποίηση έργων σε τεχνολογίες λογισμικού
Κατανόηση τραπεζικών εννοιών

Υποβολή Αίτησης
Loading...