Θέσεις Εργασίας

Σας ευχαριστούμε που ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της ομάδας μας

Δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και γίνετε μέλος του πληρώματος της Argo Payment Services!

Developer

Αντικείμενο απασχόλησης:
Προγραμματισμός, ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού
Απαιτούμενα προσόντα:
Γνώση Object Oriented γλωσσών προγραμματισμού
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Επιθυμητά προσόντα:
Υλοποίηση έργων σε τεχνολογίες λογισμικού
Κατανόηση τραπεζικών εννοιών

Υποβολή Αίτησης